Het nieuws gaat hier rond als een lopend vuurtje. Peggy heeft een kwaadaardig gezwel op haar eierstok. Onze hoopvolle gedachten zijn niet uitgekomen. Wat verschrikkelijk … voor heel de familie Verbeeck…

En Frank heeft de knoop van de aandelenkwestie doorgehakt. De rechtmatige eigenaar zal de aandelen in handen krijgen – Bram. Eindelijk!!!
Dat vragen jullie hier al zo lang. En jullie misprijzen voor Frank was hier zowat unaniem. Vorige vrijdag schreef Jeanne nog:

Het is toch niet te geloven dat Frank zijn broer zo haat dat zelfs de centen waar hij zo op uit is niet meetellen

Hoewel…  Delphientj zei een tijd geleden:

Dat geld mag hij inderdaad niet achterhouden, maar ik begrijp toch ook wel een beetje waarom hij het doet. Bram is echt onhandelbaar.

Maar nu geeft Frank de aandelen aan Bram. Hoe gaat hij dat inkleden? Ik ben het hem gaan vragen.

logo radio2

Ik vind het sterke taal van Frank. En net zoals Catherine en Dennis ben ik er niet gerust in.