Geld brengt het slechtste in een mens naar boven, zeggen ze, en dat klopt. Het tragische is, dat alle pijlen nu op Simonne worden gericht, terwijl zij niets van dat geld van Herman afweet! Nochtans krijgt zij de volle laag. Eergisteren van Bram, en nu misschien van haar eigen zoon!

logo radio2

“Op ’t juiste moment” – en dat komt snel dichtbij. Wanneer is Kris van plan om haar aandelen te koop te stellen? Morgen?

En of het Nina alleen om geld te doen is, weet ik niet. In elk geval zijn zij en de Notaris nu ‘officieel’ een koppel. Ze wilden zelfs samen voor mij op de foto, toen ik even binnenliep in het Notariaat!

ja, wij zijn een koppel