De vader van de Notaris is overleden! Ik ben een rouwkaart in de bus gaan steken. ‘k Zou graag naar de begrafenis gaan, maar naar ’t schijnt is het in Ardennen. En als het op een weekdag is, kan ik niet zomaar wegblijven van school … jammer.

Maar nu over Frank. Hij is heel kwaad op Rocky én op z’n vader – en dat is best te begrijpen!

logo radio2

Ja, Catherine, het ziet ernaar uit dat het gaat uitkomen wat je hier op 6 oktober al schreef:

Die Rocky zou eens tegen Frank moeten aanlopen…

Maar ik hoop oprecht dat Frank geen onbezonnen dingen doet!